Nosacījumi ES līdzfinansētajai apmācībai

Pieteikšanās VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) sistēmā Mācības pieaugušajiem – www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

VIAA mēneša laikā izvērtē pieteikuma atbilstību projekta noteikumiem (apmācāmajiem jābūt vismaz 25 gadu vecumā un darba attiecībās).

 

Pēc apmācāmo pieteikšanās noslēguma datuma beigām, VIAA Mācību centram MP atsūta sarakstu ar apmācāmajiem.

 

Mācību centrs MP uz e-pastu apmācāmajiem izsūta pieteikšanos uz konkrētu grupu.

 

Apmācāmais var izvēlēties, sev piemērotāko mācību grupu laikus.

 

Noteiktās grupas tiek komplektētas kārtībā kā apmācāmie piesakās un apmācāmo skaits grupā ir ierobežots līdz 30 cilvēkiem. Ja izvēlētā grupa jau ir nokomplektēta apmācāmajam jāpiesakās pie citas grupas.

 

Mācību centrs MP iespēju robežās pieņems visus, kuri būs pieteikušies mācībām.

 

Kad grupas nokomplektētas, Mācību centrs MP, sagatavo apmācāmajiem līgumus un izsūta ar tiem iepazīties apmācāmos, paziņojot kad var ierasties klātienē vai arī elektroniski parakstīt līgumu.

 

Izsūtot līgumu tiek izsūtīts arī rēķins, pēc līguma parakstīšanas, rēķins jāapmaksā triju darba dienu laikā.

 

Līgumam tiek pievienots izvēlētās grupas mācību grafiks, Mācību centrs MP, patur tiesības mācību procesā veikt izmaiņas grafikā, par ko apmācāmie tiks informēti.

 

Saziņa starp Mācību centru MP un apmācāmajiem tiks organizēta izmantojot elektronisko pastu un WhatsApp aplikāciju. Apmācamajiem ir jābūt instalētai WhatsApp aplikācijai!

 

Uzsākot mācības, obligāti ir jāaizpilda uzsākšanas anketa.

 

Pēc mācību uzsākšanas apmācāmajiem e-pastā tiek izsūtīts lietotājvārds un parole, piekļuvei sistēmai, kur būs pieejami visi mācību materiāli.

 

Ierodoties nodarbībā, apmācāmajam obligāti jāparakstās apmeklējuma lapā! Mācības neapmeklēt drīkst ne vairāk kā 20%!

 

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu - info@magneticpro.lv vai zvaniet – 29233069

Mācību centrs MP