Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālais mārketings iesācējiem (80. st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālais mārketings ar priekšzināšanām (80 st.)

Pieteikties
Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālā mārketinga metodes un rīki (160 akad.st.)

Pieteikties
Pieteikties
Pieteikties
Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Fizisko personu datu aizsardzība (8 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Stratēģiskais menedžments (plānošana) (16 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Interneta video veidošana (16 st.)

Pieteikties
Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālo prasmju attīstība (40 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālās prasmes darba vajadzībām (40 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (40 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Produkta veidošana un pārdošana (46 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Dizaina domāšana uzņēmējiem (64 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija (80 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Dokumentu un arhīva pārvaldība (80 st.)

Pieteikties
Pieteikties
Pieteikties
Pieteikties
Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Dizaina domāšana uzņēmējiem (140 st.)

Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Produkta veidošana un pārdošana (140 st.)

Pieteikties
Pieteikties
Mūžizglītības kompetenču apguve

Komandas vadīšanas ABC (150 st.)

Pieteikties
Pieteikties

Uzņēmumu darbinieku apmācība

Neformālās izglītības programmas