Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Biznesa projektu vadīšana ar Agile, Scrum un citiem rīkiem (150 st.)

Programmas mērķis: Nodrošināt padziļinātas praktiskas zināšanas par projektu iniciēšanu un dokumentācijas sagatavošanu, realizāciju un uzraudzību biznesā.

 

Galvenās tēmas: Projektu vadības nozīme organizācijās, Agile vērtības un principi un prakses, Cynefin lēmumu pieņemšanas ietvars, ideju menedžments un ideju menedžmenta sistēmas, Scrum ietvars, Lean pieeja, Kanban metode u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, grupu darbs, semināri, prezentācijas, praktiskās nodarbības, gadījumu analīzes. 80 st. nodarbības klātienē, 70 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties