Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Biznesa projektu vadīšana ar Agile, Scrum un citiem rīkiem digitālā vidē (160 akad.st.)

 

Programmas “Biznesa projektu vadīšana ar Agile, Scrum un citiem rīkiem digitālā vidē” mērķis:

Nodrošināt teorētiskā un praktiskā zināšanas par projektu iniciēšanu un dokumentācijas sagatavošanu, realizāciju un uzraudzību biznesā izmantojot digitālās vides koplietošanas rīkus un speciālo programmnodrošinājumu.     

                                                                                                                           

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

  • Iniciēt projektu, veidot tā kopumu, ģenerēt idejas projekta sastāvdaļām izmantojot digitālās vides rīkus,
  • sagatavot un noformēt projekta dokumentāciju un projekta finanšu plānu izmantojot digitālos rīkus un koplietošanas programmnodrošinājumus,
  • prezentēt projekta ideju un finanšu plānu,
  • izmantot projektu vadības programmnodrošinājumu un projektu vadības sistēmu Agile, Scrum  un citas,
  • organizēt projekta komandu un sadalīt pienākumus koplietošanas vidē,
  • uzraudzīt projekta ieviešanas plānu.

 

Mācību metodes:

Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorpgorammu izmantošanu datu analīzē. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām.

 

Programmas mērķis: Nodrošināt padziļinātas praktiskas zināšanas par projektu iniciēšanu un dokumentācijas sagatavošanu, realizāciju un uzraudzību biznesā izmantojot digitālās vides koplietošanas rīkus un speciālo programmnodrošinājumu.

 

Galvenās tēmas: Projektu vadības būtība, Agile vērtības un principi un prakses, Cynefin lēmumu pieņemšanas ietvars, biznesa modeļi, ātrā prototipēšana un inteliģentā izgāšanās nozīme ideju attīstībā, Scrum ietvars, Lean pieeja, Kanban metode, komunikācijas veicināšana (facilitation), projektu vadības un organizācijas programmatūras digitālā vidē u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties