Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija (80 st.)

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas iemaņas biznesa datu vizualizācijā.

 

Galvenās tēmas: Datu ievade un rediģēšana, darbības ar darblapām, Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana, darbs ar Excel datiem, darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart), interaktīvas infografikas veidošāna, Excel un tiešsaistes infografikas rīki, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Goal Seek, Data Table, Scenario Manager) u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un  analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. 

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties