Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālā mārketinga metodes un rīki (160 akad.st.)

Programmas “Digitālā mārketinga metodes un rīki” mērķis:

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie uzdevumi:

  • Sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem,
  • Sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitalā mārketinga rīkus un medijus,
  • Sodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām izmantojot dazādus programnodrošinājumus.

 

Mācību metodes:

Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, tā kā programma ir virzīta uz datorsistēmu izmantošanu, tad visas mācību metodes bāzējas digitālās vides maksimālā izmantošanā sniedzot jaunas zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana izmantojot digitālo vidi un specializēto programnodrošinājumu.

 

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.

 

Galvenās tēmas: Zīmolstratēģijas un Veikstpējas stratēģiju pielietošana digitālajā mārketingā, domēnu veidi, to reģistrācija, domēns kā mārketinga rīks, Google Analitic un citi analītiskie rīki, interneta vietņu analīze, Web dizaina izmantošana, datu ievade un rediģēšana, darbības ar darblapām, Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana, darbs ar Excel datiem, darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart), interaktīvas infografikas veidošāna, Excel un tiešsaistes infografikas rīki u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana izmantojot digitālo vidi un specializēto programnodrošinājumu.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties