Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālā uzņēmuma attīstības 5 soļi (e - komercija) (150 st.)

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas zināšanas uzņēmējdarbības attīstībā digitālā vidē, apgūstot ideju ģenerēšanas prasmes, elektronisko tirgus izpēti, biznesa plāna gatavošanas iemaņas, digitālā mārketinga plāna gatavošanas iemaņas, projektu vadības pamatus uzņēmējdarbības attīstībā.

 

Galvenās tēmas: Projekta veidošana un ideju ģenerācija, e - tirgus izpētes rīki, komunikācijas kanālu veidošana ar klientiem u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, grupu darbs, patstāvīgais darbs, prakse, prezentācijas. 80 st. nodarbības klātienē, 70 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties