Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālais mārketings iesācējiem (80. st.)

Mēs piedāvājam iemācīties to , ko vēl nezināt un pilnveidot savas prasmes. Mūsdienu vērtīgākā valūta ir zināšanas. Ikviens veiksmīgs cilvēks ir sapratis - no jaunākajām tehnoloģijām nav jābaidās – gluži otrādi – tās ir jāapgūst! Jo tās ir labākais sabiedrotais šodienas skarbajos konkurences apstākļos! Digitālais mārketings visefektīvākajā veidā dod iespēju sasniegt klientus un potenciālos partnerus, veidojot veiksmīgu biznesu globālā pasaulē.

Esam izstrādājuši īpašu programmu cilvēkiem bez priekšzināšanām par digitālo mārketigu, pieaicinot Latvijas vadošos digitālās vides ekspertus - Edgaru Koroņevski, Inu Gudeli, un Gunu Januševsku un daudzus citus -, kuri 80 akadēmisko stundu ietvaros dalīsies gan savās teorētiskajās zināšanās, gan praktiskajā pieredzē. Jums būs lekcijas, diskusijas, praktiskie darbi un semināri.

 

Ko tu iegūsi?

Spēsi atšķirt dažādus digitālos medijus un komunikācijas kanālus,
kā labāk tos izmantot, lai sasniegtu savu mērķa auditoriju;

Pārzināsi dažādus digitālā mārketinga rīkus un metodes- e-pasta
mārketingu, SEO, Google Ads, Google Analytic, un daudzas citas
metodes;

Apgūsi prasmes sociālo tīklu konta administrēšanā, ilustratīvā
materiāla sagatavošanu publicēšanai, infografiku izveidi, beidzot ar
publisku savas idejas prezentēšanu potenciālajiem klientiem;

Spēsi sagatavot mārketinga komunikācijas plānu, aprēķināt
nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus un to prezentēt;

Praktiskas tehnoloģiju iemaņas un jaunus, noderīgus kontaktus
savai turpmākajai karjerai un biznesa attīstībai.
Detalizēts kursa apraksts

 

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas iemaņas par digitālā mārketinga izmantošanu privātajā un dažādu organizāciju komunikācijā.

 

Galvenās tēmas: Satura mārketings, blogi, Banneru mārketings, sociālo tīklu mārketings, e - pasta mārketings, SEO un tā pielietošana, Google Adwords, partneru mārketings, elektroniskās tirgus pētījumu sistēmas u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgie darbi, grupas darbi, semināri, diskusijas un prezentācijas. 50 st. nodarbības klātienē, 30 st. praktiskie darbi tālmācībā. 

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties