Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālās prasmes darba vajadzībām (40 st.)

Programmas mērķis: Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.

 

Galvenās tēmas: Pārlūkprogrammu izmantošana, pamatpasākumu veikšana savu ierīču aizsardzībai (antivīrusi, paroles), failu koplietošana, ikdienišķu problēmu risināšana (datora restartēšana, programmas atkārtota instalēšana/atjaunināšana, interneta savienojuma pārbaude) u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties