Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālās prasmes iesācējiem (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālā vides rīku un metožu izmantošanā personības un darba prasmju attīstībai,  komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

 

Galvenās tēmas: Informācijas iegūšana un apstrāde, digitālā drošība, digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā, digitālā satura plānošana un veidošana, problēmu risināšanas prasmju attīstība u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, darbs grupās, prezentācijas.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties