Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālās prasmes vispārīgā līmenī (ar priekšzināšanām) (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālā vides rīku un metožu izmantošanā attīstot digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu pašattīstībai un darbam.

 

Galvenās tēmas: Informācijas un datu lasītprasme, piedalīšanās sabiedrībā, izmantojot digitālās tehnoloģijas, digitālās identitātes pārvaldība, digitālā satura izstrāde, integrēšana un atjaunošana, autortiesības un licences,  digitālā satura aizsardzība, personas datu un privātuma aizsardzība, tehnisko problēmu risināšana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, darbs grupās, prezentācijas.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti. 

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties