Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Digitālo prasmju attīstība (40 st.)

Programmas mērķis: Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā darba vajadzībām.

 

Galvenās tēmas: Pārlūkprogrammu izmantošana informācijas meklēšanai, pamatpasākumu veikšana savu ierīču aizsardzībai (antivīrusi, paroles), tīkla etiķetes izmantošana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, darbs grupās, prezentācijas.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties