Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Dizaina domāšana produktu izstrādē (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas attīstot izglītojamā pieaugušā spējas izmantot dizaina instrumentus un metodoloģiju jaunu produktu izstrādē vai esošo produktu uzlabošanā.

 

Galvenās tēmas: Dizaina domāšanas dažādā izmantojuma prezentēšana, sākot ar jaunuzņēmumiem līdz pat lieliem uzņēmumiem, kas ir dizaina domāšanas attieksme, ko jāspēj pieņemt un un izmantot produkta izstrādes dažādās stadijās, izpētes instrumenti, tajā skaitā “dizaina zondes” (design probes), novērošanas metodes -piemēram metode “Zirneklis uz sienas”U3*, intervēšanas metodes, piemēram, “Intervijas scenārijs” U5* un “Intervija” U6*, savas idejas stipro, vājo pušu, iespēju un draudu apzināšana ar metodi“SVID analīze”D3* sava produkta kontekstā, Iepazīstināšana ar prāta vētras (brainstorm) metodēm un to efektīvu lietošanu, sava produkta un zīmola stāsta izveide un stāstīšanas pamatnosacījumi, metode “Prasme stāstīt” F4* un citi ieteikumi u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties