Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Dizaina domāšana uzņēmējiem (140 st.)

Programmas mērķis: Attīstīt izglītojamā spējas izmantot dizaina instrumentus un metodoloģiju uzņēmējdarbībā jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu uzlabošanai. Attīstīt izglītojamā prasmes un izpratni par dizaina domāšanu, tās etapiem un lomu produktu un pakalpojumu attīstībā. 

 

Galvenās tēmas: Lietotāja identificēšana, lietotāja profils, ievads dizaina izpētes metodēs “dizaina zondes” (design probes), iepazīstināšana ar prāta vētras (brainstorm) metodi un tās efektīvu lietošanu, prototipēšana ar koprades iesaistīšanu, pilotprojekta izveide, prezentācijas tehnikas pamati u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. 80 st. nodarbības klātienē, 60 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties