Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Efektīvs darbs ar MS Excel, datu analīze un vizualizācija (160 akad.st.)

Programmas “Efektīvs darbs ar MS Excel, datu analīze un vizualizācija” mērķis:

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datu atkal izmantošanā, datu iegūšanā, datu analīzē un vizualizācijā, izmantojot MS Excel un citus digitālos datu apstrādes rīkus.

                                                                                                                                               

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

  • Attīstīt izglītojamo zināšanas un prasmes, izmantot informācijas un tehnoloģijas:
  • Iemācīt prasmes atrast un izmantot jau esošos biznesa informācijas datus;
  • Sniegt iemaņas datu iegūšanā, analīzē, vizualizācijā un pārskatu sagatavošanā, izmantojot MS Excel un citus digitālos datu apstrādes rīkus;
  • Nodrošināt kompetenci esošo un iegūto datu izmantošanā organizāciju attīstības vajadzībām.

 

Mācību metodes:

Lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, darbs ar datorprogrammām.

 

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas iemaņas datu atkal izmantošanā, datu iegūšanā, datu analīzē un vizualizācijā, izmantojot MS Excel un citus digitālos datu apstrādes rīkus.

 

Galvenās tēmas: Datu veidi, datu ieguves avoti un metodes, iepazīšanās ar dažāda programnodrošinājuma izmantošanu datu analīzē, efektīva datu apvienošana (INDEX, MATCH), MS Excel un Infografikas rīku izmantošana datu vizualizācijā, datu interpretācijas iespējas un metodes, datu ievade un rediģēšana, darbības ar darblapām, Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana, darbs ar Excel datiem, darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart), interaktīvas infografikas veidošana, Excel un tiešsaistes infografikas rīki u.c. iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Goal Seek, Data Table, Scenario Manager) u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, darbs ar datorprogrammām. 

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties