Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (160 st.)

 

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālā vides rīku un metožu izmantošanā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju, izmantojot elektronisko komerciju.

 

Galvenās tēmas: E - komercijas izmantošana uzņēmējdarbībā un publiskajā pārvaldē, digitālā komercijas projekta attīstības stratēģija un darbības plāna izstrāde, digitālie rīki pārdošanas kanāla veidošanā, digitālo rīku izmantošana mārketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošanā u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgie darbi, grupas darbi, semināri, diskusijas un prezentācijas.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties