Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (160 st.)

 

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas paaugstinot pieaugušo finanšu un informācijas pratības līmeni.

 

Galvenās tēmas: Nauda un darījumi, personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi, finanšu un ekonomiskā vide, nodokļi, valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma, riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu), fizisko personu maksātnespēja, kritiskā domāšana, informācijas pārbagātība mūsdienās, informācijas iegūšana, viltus ziņas un to atpazīšana, drošība internetā un viedokļa izteikšana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties