Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (40 st.)

Programmas mērķis: Paaugstināt pieaugušo finanšu un informācijas pratības līmeni. Attīstīt izglītojamā prasmes kritiski domāt, kā arī iegūt, strukturēt, analizēt un izvērtēt informāciju.

 

Galvenās tēmas: Nauda un darījumi, privātais budžets, nodokļi un sabiedriskie izdevumi, pensiju sistēma, nodokļu atvieglojumi, kritiskās domāšanas pamatprasmes u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties