Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Fizisko personu datu aizsardzība (8 st.)

Programmas mērķis: Sniegt ieskatu par personas datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības regulas prasībām.

 

Galvenās tēmas: Fizisko personu datu aizsardzības tiesības, likumīgas datu apstrādes nodrošināšana, datu subjekta tiesības, personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, gadījumu analīzes, teorētiskā materiāla analīze un praktisko gadījumu analīze (dalībniekiem uz nodarbību jāsagatavo reālo situāciju apraksts no darba pieredzes).

 

Pasniedzēji: Sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti. 

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties