Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Google Adwords un citas digitālā mārketinga metodes (80 st.)

Programmas mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par Google Adwords un citu Google digitālā mārketinga rīku izmantošanu mārketinga kampaņu organizēšanā.

 

Galvenās tēmas: Adwords vide, salīdzinājums ar citiem mediju kanāliem, Google Analytic priekšrocības kampaņu uzraudzībā, atslēgas vārdu piemeklēšana, papildināšana un analīze ar Keyword planner  u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, semināri, praktiskie darbi, prezentācijas. 50 st. nodarbības klātienē, 30 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties