Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (120 st.)

Programmas mērķis: Veicināt dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību. 

 

Galvenās tēmas: Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas, uzņēmējdarbība, preces un pakalpojumi, uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija, biznesa plāna daļas u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. 80 st. nodarbības klātienē, 40 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties