Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas veicinot dzīvotspējīgas ieceres īstenošanu dzīvē un uzsākt uzņēmējdarbību.

 

Galvenās tēmas: Ekonomika un ekonomiskās sistēmas, uzņēmējdarbības uzsākšana, dokumentu reģistrēšanas kārtība, uzņēmuma organizatoriskā darbība, preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana, mārketings un tirgus izpēte, uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija, uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties