Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL) (80 st.)

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģiju vadībā un pārvaldībā.

 

Galvenās tēmas: ITIL pamatprincipi un terminoloģija, arhitektūras pārvaldība, informācijas drošības vadība, zināšanu vadība, projektu vadība, biznesa analīze, izmaiņu kontrole, IT aktīvu pārvaldība, programmatūras izstrāde un pārvaldība u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, darbs grupās, situāciju izpēte un  analīze, praktisko darbu prezentācijas, patstāvīgais darbs. 50 st. nodarbības klātienē, 30 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties