Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Komandas vadīšanas ABC (150 st.)

Programmas mērķis: Sniegt padziļinātas praktiskas zināšanas par komandas darbu, sadarbību komandā, komandas vadīšanu. 

 

Galvenās tēmas: Pašvērtēšanas process, jēdziena “komanda” izpratne, plānošanas veidi un metodes, organizēšanas funkcija, sadarbības modeļi komandā, preventīvu darbību plāns, sanāksmju organizēšana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, semināri, diskusijas, individuālie un grupu praktiskie darbi. 80 st. nodarbības klātienē, 70 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties