Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Komunikācijas prasmes veiksmīgai integrācijai darba tirgū (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas sekmējot komunikācijas pamatprasmju pilnveidi cilvēkiem ar zemām pamatprasmēm, lai veicinātu viņu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū.

 

Galvenās tēmas: Darbs ar savām emocijām, dusmu kontroles veidi, to praktiskais izmantojums, paškontroles pielietošanas praktizēšana, komunikācija - informācijas apmaiņas process, rituālā saskarsme, saskarsme vērsta uz faktu atstāstīšanu un apspriešanu; domu un jūtu atklāšanu, ziņas raidītājs/ saņēmējs, verbālā komunikācija monologs, dialogs, diskusija, neverbālā - mīmika, žesti, distance, acu kontakts, poza, taktīlā, balss tonis un intonācija, barjeras un šķēršļi efektīvai komunikācijai, psiholoģiskās barjeras, kulturāli nacionālās barjeras, digitālās komunikācijas etiķete u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, semināri, diskusijas, individuālie un grupu praktiskie darbi.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties