Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Mācību kurss „Iemācieties veidot profesionālas interneta vietnes!” (18 st.)

Programmas mērķis: Iemācīt profesionāli veidot mūsdienīgas interneta vietnes patstāvīgi, izmantojot kontenta vadības universālas sistēmas instrumentus (Content Managment System) ar atvērto sākotnējo kodu. Dot kompleksas prasmes, kas nepieciešamas vietnes administrēšanai, izstrādātas uz CMS Joomla bāzes.

 

Galvenās tēmas: Lokāla WEB servera instalēšana, darbs ar datu bāzēm, Joomla instalēšana, prasības instalēšanai, pamatjēdzieni, mijiedarbība ar BD MySQL, moduļu izveide, izvēlnes sistēma un tās saistījums, īpaša CMS konfigurēšana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, darbs grupās, prezentācijas.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties