Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Produkta veidošana un pārdošana (160 st.)

 

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.

 

Galvenās tēmas: Produkta (preces/pakalpojuma) veidošana, produkta veidojošo elementu noteikšana un pielietošana, produkta pašizmaksas un cenu kalkulācija, pašizmaksas aprēķināšana un pārdošanas cenas noteikšana., piedāvājuma veidošana, produkta unikalitāte un ilgtspējība, produkta prezentācija, digitālās vides izmantošana produkta popularizēšanā, produkta pārdošana un klienta apkalpošana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties