Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis (80 st.)

Programmas mērķis: Iegūt padziļinātas praktiskas iemaņas veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālo vidi personības un uzņēmējdarbības attīstībai. 

 

Galvenās tēmas: Digitālā pratība, digitālā drošība, digitālā identitāte, sadarbība digitālajā vidē, digitālā emocionālā inteliģence u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgie darbi, grupas darbi, semināri, diskusijas un prezentācijas. 50 st. nodarbības klātienē, 30 st. praktiskie darbi tālmācībā.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties