Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Stratēģiskais menedžments (plānošana) (16 st.)

Programmas mērķis: Iepazīstināt ar Stratēģiskā menedžmenta pielietošanu organizācijas pārmaiņu plānošanā un uzņēmuma attīstības stratēģijas veidošanā.

 

Galvenās tēmas: Noteikt saskaņotus un reālus mērķus savam biznesam, izvērtēt, vai organizācijas ražošanas efektivitāte, tirgus potenciāls un darbinieku kvalifikācija ir pietiekama, lai sasniegtu finansiālos mērķus, izmērīt, cik ātri organizācijas, investīcijas, vadības iecerētā kadru maiņa un citas aktivitātes pietuvinās izvēlētajam mērķim, definēt vērtības, misiju un vīziju, veikt uzņēmuma analīzi, noteikt konkurētspējīgās priekšrocības, izvēlēties atbilstošāko stratēģiju un to īstenot, noteikt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, izstrādāt un ieviest darbības plānu mērķu sasniegšanai. 

 

Mācību metodes: Lekcijas, diskusijas, praktiskie darbi, darbs grupās, prezentācijas.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Sertifikāts par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties