Kursi

Teorija veido pamatu praksei un tā savukārt veido pamatu praktiskām iemaņām, kuras palīdzēs vēl vairāk attīstīt sevi un iegūt jaunas zināšanas.

Mūžizglītības kompetenču apguve

Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā (160 st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas attīstot izglītojamā kompetenci uzsākt videi draudzīgu mazo biznesu.

 

Galvenās tēmas: Mazā uzņēmuma darbības plānošana, zaļā biznesa priekšrocības un pamatprincipi, zaļā jeb ekosistēmai draudzīgā biznesa pamatprincipi, dabas resursi, to ilgtspējīga izmantošana, dabas resursu iedalījums, ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas piemēri un idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanai, ekoloģiski tīrīšanas līdzekļi, to gatavošana, biznesa plāna izstrāde un realizācijas plāns, uzņēmuma mārketinga plāna sagatavošana u.c.

 

Mācību metodes: Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.

 

Pasniedzēji: Biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

 

Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Ja pieteikšanās saite nedarbojas raksti uz e-pastu: info@magneticpro.lv

 

 

Pieteikties