Aktuālo kursu saraksts

Projektu vadība ar Agile Scrum un citām metodēm (32 ak.st.)

Projektu vadība ar Agile Scrum un citām metodēm (32 ak.st.)

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kvalitātes un procesu vadītājiem, projektu vadītājiem vai tiem, kas plāno ieņemt šos amatus un vēlas optimizēt savus pienākumus.

Kursa ieguvumi:

 • Izpratne par funkcionālas sistēmas pareizu veidošanu.
 • Lean rīku izmēģināšana praktiski, savai ikdienai.
 • Rīcības plāns turpmākai procesu optimizācijai uzņēmumā.

Programma:

 • Projektu vadības nozīme organizācijās.
 • Lean pieeja.
 • Scrum ietvars, Kanban metode.
 • Agile domāšana un kultūra.
 • Dizaina domāšana un ideju menedžments.
 • Komandas vadīšana un motivācija projektu vadīšanā.

Vieta: Attālināti (Zoom)

Laiks: 14:00-17:15

Datums: 02.05.2023 – 13.06.2023

Dalības maksa: 375 EUR+PVN

Komandas darba vadīšana digitālajā vidē (16 ak.st.)

Komandas darba vadīšana digitālajā vidē (16 ak.st.)

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kvalitātes un procesu vadītājiem, projektu vadītājiem vai tiem, kas plāno ieņemt šos amatus un vēlas optimizēt savus pienākumus.

Kursa ieguvumi:

 • Prasmes izmantot dažādus digitālos rīkus komandas organizēšanai vadīšanai un motivēšanai birojā un attālinātā darba apstākļos.
 • Organizēt komandas darbu, orientējoties uz sasniedzamajiem rezultātiem.
 • Vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā.
 • Risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

Programma:

 • Pašvērtēšanas process.
 • Komandas veidošana.
 • Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija.
 • Organizēšanas funkcija.
 • Komandas vadīšana.
 • Psiholoģiskais klimats komandā.
 • Lēmumu pieņemšana.

Vieta: Attālināti (Zoom)

Laiks: 18:00-21:00

Datums: 04.04.2023 – 25.04.2023

Dalības maksa: 375 EUR+PVN

PhD. Ina Gudele pēdējos 12 gadus strādā kā biznesa attīstības konsultante vairākās valstīs, fokusējoties uz digitālās vides attīstību un izmantošanu. Vairāk kā 30 gadu laikā Ina Gudele ir uzkrājusi apjomīgu pieredzi digitālās vides attīstībā un ir mentors vairākiem Latvijas jaunuzņēmumiem.

MS Excel un datu vizualizācija (32 ak.st.)

MS Excel un datu vizualizācija (32 ak.st.)

Visiem kas strādā ar datiem un vēlas savu darbu darīt efektīvāk.

Kursa ieguvumi:

Izprast un pielietot MsExcel ikdienas darbā, kā arī turpināt mācības programmēšanas vai citās jomās.

Programma:

 • Kā uzskaitīt datus?
 • Kā tos apkopot un veidot pārskatus (Pivot, VLOOKUP, INDEX, MATCH)?
 • Kā vizualizēt datus (diagrammas, Canva)?
 • Kā veidot scenārijus (WhatIf, WhatIf Solver)?
 • Šos un daudzus citus jautājumus būs iespējams izzināt kursā.

Vieta: Attālināti (Zoom)

Laiks: 14:00-17:15

Datums: 30.03.2023 – 27.04.2023

Dalības maksa: 375 EUR+PVN

Dizaina domāšana produktu izstrādē (16 ak.st.)

Dizaina domāšana produktu izstrādē (16 ak.st.)

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kvalitātes un procesu vadītājiem, projektu vadītājiem vai tiem, kas plāno ieņemt šos amatus un vēlas optimizēt savus pienākumus.

Kursa ieguvumi:

 • Attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus.
 • Uzlabot esošos produktus un pakalpojumus.
 • Uzlabot klientu lietotāju pieredzi un komunikāciju, kas sekmēs esošo produktu pārdošanas apjomus.

Programma:

 • dizaina domāšana, tās posmi un loma produktu attīstībā
 • izstrādājamā produkta pamatnosacījumi un konteksts
 • dizaina problēmas
 • produkta idejas radīšana un pilnveidošana, izmantojot dažādas radošas tehnikas
 • prototipu veidošana un tālākā attīstība, testēšana
 • dizaina instrumenti, kas ļauj izsekot produkta ieviešanu, un pamanīt problēmas, blaknes un pozitīvās pārmaiņas

Vieta: Attālināti (Zoom)

Laiks: 16:30-20:00

Datums: 17.04.2023 – 08.05.2023

Dalības maksa: 375 EUR+PVN

Toms Galiņš ir komandu vadītājs, projektu vadītājs un dizaina domāšanas konsultants. Labi pārzina izpētes, ideju ģenerēšanas, prototipēšanas un testēšanas metodes un iesaistītos rīkus – etnogrāfiskās izpētes metodes, iesaistīto pušu karte, klientu portreti, klientu intervijas, ideju ģenerēšanas metodes, klientu ceļojuma kartes, pakalpojuma “blueprinti”, prototipēšana un testēšana, uc. Pilnveidojis prasmes This is Service Design Executive School (Nīderlandē)