Izmantojiet iespēju apgūt bezmaksas tālmācības kursu par tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanu mācību kursu izstrādē

Lai veicinātu pieaugušo izglītības digitālo transformāciju, SIA “Magnetic Professional” komanda ir izstrādājusi tālmācības kursu pieaugušo pedagogiem “Efektīva tiešsaistes pieaugušo izglītība”.

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamo kompetenču kopumu, lai spētu izmantot dažādu tiešsaistes tehnoloģijas dažādu formu pieaugušo izglītības programmās.

Kursā tiks apskatītas šādas tēmas:

  • tiešsaistes mācību īstenošanas aktualitātes,
  • programmas izstrāde, kura pilnībā noris tiešsaistē,
  • ar tīmekļa palīdzību īstenotas programmas izstrāde,
  • hibrīda programmas izstrāde,
  • jaukta tipa programmas izstrāde,
  • rekomendācijas pieaugušo izglītības centru administrācijai.

Kursa pamata versija (mācību materiāli un video lekcijas) ir pieejams jaunizveidotā pieaugušo izglītības resursu platformā TRAINYFLY Ar mācību materiāliem var iepazīties ikviens interesents, reģistrējoties platformā: https://trainify.pro/  

Tajā pašā laikā kursa pilnā versija ar aktīvās mācīšanās un atgriezeniskās saites elementiem būs pieejama Liepājas Universitātē. Apgūstot kursu (32 stundas), t.i., izpildot visus uzdevumus, pedagogi saņems Liepājas Universitātes izsniegtu apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi. Kursa sākums tiek plānots 2023. gada 7. augustā. Pirmajā tiešsaistes tikšanās reizē tiks skaidroti kursa apguves priekšnosacījumi. Tālmācības kursa apguve un uzdevumu izpilde būs pieejama līdz 2023.gada 9. oktobrim.

Vairāk informācijas: https://min.liepu.lv/lv/aktualitates/bezmaksas-talmacibas-kurss-pedagogiem-efektiva-tie/

 

Tālmācības kurss ir izstrādāts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.

Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/

Publicēts: 30.06.2023

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs