Digitālo prasmju attīstība darba vajadzībām

Ir tāds teiciens – vislabāk jebkuru lietu var iemācīties, to vienkārši darot. Un tomēr – kāpēc gan neapvienot praktisku darīšanu ar zināšanu ieguvi vienlaikus, ja ir tāda iespēja un tas sniedz vislabāko rezultātu? Ikviens darba devējs būs priecīgs par digitāli izglītotu darbinieku, jo pat visvienkāršākā biroja darbinieka darba rezultāti šobrīd ir atkarīgi no viņa kompetencēm interneta vidē.

40 stundu koncentrētā apmācību programma ‘’Digitālās prasmes darba vajadzībām’’ sniegs praktisku ieskatu aktuālākajos digitālās vides attīstības virzienos.

Ko tu iegūsi?

  • Spēju atrast, strukturēt un analizēt informāciju;
  • Attīstīt kritisko domāšanu;
  • Apgūt digitālās komunikācijas iemaņas un dažādus digitālos rīkus;
  • Apgūt komunikācijas prasmes sociālajos tīklos;
  • Iemācīties izveidot un uzturēt tīmekļvietni. Satura veidošana vienā formātā (teksts, attēls, tabula, audio un video fails), izmantojot digitālos rīkus.
  • Iepazīties ar personas datu drošību digitālajā vidē.

Nodarbības notiek darbdienu vakaros no 18.-22.00. Pāra nedēļās 2 nodarbības nedēļā, bet nepāra nedēļā 1 nodarbība nedēļā. Nepieciešamības gadījumā tiks organizētas brīvdienas grupas sestdienās no 9.00-17.00.

Pēc pieteikšanās beigām nodarbību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.