Dizaina domāšana uzņēmējiem

Veiksmīgs bizness sākas no prasmīgi izstrādātas idejas.

Mūsu radošie un izcilie pasniedzēji ir sagatavojuši speciālu apmācību programmu, kurā viņi dalīsies ar savu pieredzi un prasmēm radoši pieiet idejas izstrādei, iemācīties vairākas radošās domāšanas tehnikas un prakses, veidot komandu un kopīgi izstrādāt veiksmīga biznesa ideju un realizācijas plānu.

Mācību cena

64 ak. stundas: 28.80 € (pilna kursu cena 288 €, 90% līdzfinansējumu nodrošina ES fondi un valsts)
140 ak. stundas: 36.00 € (pilna kursu cena 360 €, 90% līdzfinansējumu nodrošina ES fondi un valsts)

UZMANĪBU KURSS VAR REZULTĒTIES NEATGRIEZENISKĀ DIZAINA DOMĀŠANAS INERCĒ!

PRAKTISKI – dizaina domāšana ir 21.gs uzņēmējdarbības filozofijas akmens, kas paver iespējas radīt jaunus produktus, vērtīgus uzlabojumus, ievērojamas inovācijas un risināt sarežģītas problēmas. Trīs vaļi uz kuriem balstās dizaina domāšanas spēks: pirmie posmi vērsti uz empātiju jeb cilvēku vajadzību, problēmu un iespēju analīzi, otrā daļa vērsta uz ideju vadību jeb risinājumu radīšanu, bet trešā daļa vērsta uz radīto risinājumu testēšanu, uzlabošanu un ieviešanu. Kursa laikā apgūsim dažādas metodes un

APGUVE – teorētiskais skats un praktiskās iemaņas dizaina domāšanā tiks attīstītas ar daudzveidīgu metožu palīdzību – darbi grupās un individuāli, fiziskas un intelektuālas stimulācijas, radošie uzdevumi, testi, spēles, prezentācijas un izdales materiāli u.c.

Jūs iemācīsieties:

  • Izprast sava uzņēmuma darbības pamatnosacījumus un kontekstu;
  • Definēt mērķa auditoriju un tās specifiku;
  • Noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī potenciālās iespējas un apdraudējumus.
  • Attīstīt idejas, lai atrisinātu problēmas, izmantot dažādas radošas tehnikas;
  • Prast izveidot un tālāk attīstīt prototipus;
  • Pārzināt dizaina instrumentus un vairākas citas interesantas lietas, kas saistītas ar biznesa attīstību.

Apmācību kurss ir paredzēts 64 akadēmisko stundu apjomā un padziļinātas zināšanas un prasmes ir iespējams iegūt 140 akadēmisko stundu apjomā.

Nodarbības notiek darbdienu vakaros no 18.-22.00. Pāra nedēļās 2 nodarbības nedēļā, bet nepāra nedēļā 1 nodarbība nedēļā. Nepieciešamības gadījumā tiks organizētas brīvdienas grupas sestdienās no 9.00-17.00.

Pēc pieteikšanās beigām nodarbību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.