Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem

Laimīgs ir nevis tas, kuram daudz naudas, bet tas, kuram tās pietiek! Šo teicienu nedaudz pārfrāzējot, varētu sacīt – laimīgs ir nevis tas, kuram daudz zināšanu, bet tam, kurš tās prot pareizi pielietot. Tas attiecas gan uz elementārām lietām, piemēram, kā veiksmīgāk plānot savu un ģimenes ikdienas budžetu, gan to, kā no šodienas neierobežotā informatīvā lauka paņemt kvalitatīvo un sev derīgāko.

Tādēļ esam radījuši programmu ‘’Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem’’, lai koncentrētā veidā 40 akadēmisko stundu ietvarā tev piedāvātu būtiskākos rīkus veiksmīgai finanšu veidošanai, kā arī darbam ar informāciju.

Ko tu iegūsi?

  • Zināšanas par to, kā efektīvi rīkoties ar naudu – maksājumos, pirkumos, darījumos ar ārvalstu valūtām, ceļojumos un dažādās citās situācijās;
  • Kā rīkoties ar personīgajām finansēm – uzkrājumiem, kredītiem, līzingiem, parādiem;
  • Izpratni par finanšu un ekonomisko vidi un nodokļiem;
  • Riskiem un apdrošināšanu, fizisko personu maksātnespēju;
  • Kā arī nozīmīgāko informāciju tādos jautājumos kā: kā atrast uzticamus informācijas avotus, drošība internetā un viedokļa izteikšana.

Nodarbības notiek darbdienu vakaros no 18.-22.00. Pāra nedēļās 2 nodarbības nedēļā, bet nepāra nedēļā 1 nodarbība nedēļā. Nepieciešamības gadījumā tiks organizētas brīvdienas grupas sestdienās no 9.00-17.00.

Pēc pieteikšanās beigām nodarbību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.