Komandas darba vadīšanas ABC

Kas ir labs vadītājs?

Mums ir tik daudz stereotipu par to, kāds ir labs vadītājs, kādam viņam ir jāizskatās, jāuzvedas, jāsēž. Tā sen vairs nav spēja būt harizmātiskam līderim, ko daba apveltījusi ar lielāku spēju atstāt iespaidu uz apkārtējiem cilvēkiem nekā citus. Šodien mums ir jāmeklē pilnīgi cits veids, kā mijiedarboties ar savu komandu, ar saviem darbiniekiem.

Mācību cena: 36 € (pilna kursu cena 360 €, 90% līdzfinansējumu nodrošina ES fondi un valsts)
Programmas stundu skaits: 150 akadēmiskās stundas

Jo ir zelta patiesība – cilvēks atnāk strādāt uz uzņēmumu, bet aiziet prom no vadītāja…

Laba vadītāja mēraukla ir spēja veidot un vadīt komandu atbilstoši konkrētās organizācijas izvirzītajam mērķim. Nekas nav tik pastāvīgs kā pārmaiņas! Vadītājam ir jābūt zinošam, elastīgam un atvērtam – tādam, kurš gatavs nepārtraukti mācīties, mainīties, strādāt ar strauji mainīgu komandu, nereti – arī ar dažādu kultūru cilvēkiem.

150 akadēmisko stundu ietvarā labāko pasniedzēju vadībā mēs palīdzēsim dzimt prasmīgiem vadītājiem, kuri tiek gaidīti Latvijas labākajos uzņēmumos, kā arī starptautiskajā vidē. Mācību struktūra tiek veidota tā, lai īstermiņā sasniegtie rezultāti kļūtu par ilgtermiņa panākumiem.

Ko tu iegūsi?

  • Komandas vadīšanas ABC rokasgrāmata – kas jāzina vadītājam komandas darbā un struktūrvienības, nodaļas vadīšanā.
  • Izcila vadītāja kompetences – individuāls rīcības plāns pašizaugsmei.
  • Komandas vadība – komandas veidošana, attīstības etapi, komandas vērtības, efektīva sapulču vadīšana.
  • Motivācija – darbinieku vērtību izzināšana, vadības stilu pielietošana.
  • Efektīva komunikācija – uzticamu attiecību veidošana, efektīvu jautājumu uzdošana
  • Laika plānošana – mērķi, plānošana, darbu un atbildību sadale, deleģēšana.
  • Vadītājs – līderis – komforta zonas palielināšana, problēmas – izaicinājumi, savu un kolēģu iekšējo resursu atklāšana.
  • Pārmaiņu radīšana un ieviešana kolektīvā.
  • Apzinātība – domāšanā un rīcībā.

Apmācības vada biznesa un personīgās efektivitātes centra “DEVOX” trenere Ilze Seisuma. – video ievads

Nodarbības notiek darbdienu vakaros no 18.-22.00. Pāra nedēļās 2 nodarbības nedēļā, bet nepāra nedēļā 1 nodarbība nedēļā. Nepieciešamības gadījumā tiks organizētas brīvdienas grupas sestdienās no 9.00-17.00.

Pēc pieteikšanās beigām nodarbību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.

Ilze Seisuma

Ilze Seisuma

Ilze Seisuma ir finanšu eksperte, vairāku uzņēmumu īpašniece un vadītāja ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi, biznesa un personīgas efektivitātes trenere. Komandu un individuālais koučs. Papildus izglītību ieguvusi Starptautiskajā Erickson koledžā, kurā ie...