Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis (80 st.)

Patīk tas mums vai ne, viena no moderna, darba tirgū pieprasīta cilvēka pazīmēm šobrīd ir spēja droši ‘’peldēt’’ digitālās vides seklākajās un dziļākajās straumēs. Tā ir ne tikai spēja tehniski izveidot kontu kādā no sociālajiem tīkliem, bet arī to piepildīt ar jēgpilnu saturu, kā arī atpazīt, vai informācija, kura ir tik ļoti uzrunājusi, nav vien kāda ‘’’fake news’’ versija. Vienlaikus – tā ir arī vērība, veidojot savu vai uzņēmuma tēlu, nepārkāpt citu privātuma slieksni, kā arī pats nekļūtu par upuri.

Latvijā zinošāko speciālistu vadītās, 80 akadēmisko stundu garās teorētiskās un praktiskās nodarbībās tev būs lieliska iespēja paaugstināt savas digitālās kompetences, kuras paaugstinās gan personīgās, gan darba dzīves kvalitāti.

Ko tu iegūsi?:

  • Pratīsi atrast, novērtēt un izmantot dažādus digitālās informācijas avotus, radīt saturu un attīstīt kritisko domāšanu;
  • Uzzināsi, kā komunicēt soctīklos?
  • Kā radīt tēlu digitālajā vidē?
  • Pratīsi novērtēt informācijas sniedzēju un ziņu patiesumu, izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai.

Nodarbības notiek darbdienu vakaros no 18.-22.00. Pāra nedēļās 2 nodarbības nedēļā, bet nepāra nedēļā 1 nodarbība nedēļā. Nepieciešamības gadījumā tiks organizētas brīvdienas grupas sestdienās no 9.00-17.00.

Pēc pieteikšanās beigām nodarbību grafiks tiks saskaņots ar dalībniekiem.