3D modelēšanas un vizualizēšanas izstrāde

3d modelēšana
Galvenās tēmas
1. Iepazīšanās ar 3D vidi;
2. 3D modelēšana - pamati;
3. 3D modelēšana - “sculpting”;
4. 3D modelēšana - “geometries nodes”;
5. Produkts - izstrāde;
6. Interjers - izstrāde;
7. Interjers - ievietošana;
8. Interjers - materiāli;
9. Interjers - gaismas;
10. Vizualizēšana.
Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, tā kā programma ir virzīta uz grafiskā dizaina veidošanu, tad visas mācību metodes bāzējas digitālās vides maksimālā izmantošanā sniedzot jaunas zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, izmantojot digitālo vidi un specializēto programmnodrošinājumu.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi