Datu analīze lēmumu pieņemšanai ar digitāliem rīkiem

Datu analīze lēmumu pieņemšanai
Galvenās tēmas
 1. Informācijas avoti un to iegūšanas iespējas:
  • Būtiskākie informācijas avoti datu analīzei;
  • Anketu izstrādes un aptauju veikšanas pamatprincipi.
 2. Datu analīzes un vizualizācijas metodes:
  • Kvantitatīvās (aprakstošā un secinošā statistika) un kvalitatīvās metodes datu analīzei;
  • Datu analīzes programmu MS Excel un SPSS (PSPP) pielietošana;
  • Datu vizualizācijas metodes;
  • Digitālā mārketinga rīki.
 3. Nepieciešamie dati un nosacījumi biznesa plāna sagatavošanai.
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Ieva Brence

Ievas Brences pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, sagatavojot finanšu un administratīvās atskaites, kā arī veicot pētniecības darbu. Kopš 2020.gada ir vadošā pētniece divās valsts pētījumu

Lasīt vairāk »

Inga Jēkabsone

Inga Jēkabsone ir pēcdoktorantūras pētniece SIA “Magnetic Professional”, kur analizē tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstību Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei. Pirms pievienošanās mūsu uzņēmumam strādājusi

Lasīt vairāk »

Ināra Kantāne

Ināra Kantāne strādājusi daudzos valstiski svarīgos projektos, kur pētījusi datu likumsakarības, piemēram, valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV un vairākās citās. Pētījumu rezultātus publicējusi vairāk kā 20

Lasīt vairāk »

Edgars Koroņevskis

Digitālā mārketinga un lietotāju pieredzes eksperts Digitālā mārketinga, IT un lietotāju pieredzes (UX) konsultants ar vairāk kā 15 gadu pieredzi šajās jomās. Iepriekšējā pieredze: SEB

Lasīt vairāk »

Visi komerckursi