Digitālās prasmes vispārīgā līmenī

Digitalā mārketinga prasmes
Galvenās tēmas
1. Informācijas un datu lasītprasme:
1.1. Informācijas meklēšana un sistematizēšana;
1.2. Datu novērtēšana;
1.3. Datu pārvaldība;
1.4. Digitālās kompetences pilnveide.

2. Sadarbība internetā:
2.1. Mijiedarbība un koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
2.2. Piedalīšanās sabiedrībā, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
2.3. Digitālie rīki sadarbības procesiem;
2.4. Etiķete digitālajā vidē;
2.5. Digitālās identitātes pārvaldība.

3. Digitālā satura izveidošana:
3.1. Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana;
3.2. Digitālā satura izstrāde, integrēšana un atjaunošana;
3.3. Autortiesības un licences;
3.4. Programmatūras iestatījumu pielāgošana.

4. Drošība:
4.1. Digitālā satura aizsardzība;
4.2. Personas datu un privātuma aizsardzība.

5. Digitālās vides un ierīču pielāgošana:
5.1. Tehnisko problēmu risināšana;
5.2. Digitālās vides pielāgošana;
5.3. Ergonomika un darba vides riski.
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi