Dizaina domāšana produktu izstrādē

Dizaina domāšana
Galvenās tēmas
1. dizaina domāšanu, tās posmiem un lomu produktu attīstībā;
2. izstrādājamā produkta pamatnosacījumus un kontekstu, izpratni par lietotājiem un citām iesaistītajām pusēm, specifiku;
3. produkta kontekstu un lietotājiem, prast pārbaudīt savus pieņēmumus attiecībā uz būtiskāko un definēt dizaina problēmu;
4. produkta idejas radīšanu un pilnveidošanu, izmantojot dažādas radošas tehnikas;
5. prototipu izveidošanu un tālāku attīstību, testēšanu, par lietotāju testu izstrādes procesu;
6. dizaina instrumentiem, kas ļauj izsekot produkta ieviešanai, un savlaicīgi pamanīt problēmas, kā arī blaknes un pozitīvās pārmaiņas;
7. dažādiem digitāliem rīkiem, ko var izmantot produktu ieceres, izstrādes un ieviešanas posmos;
8. komunikāciju ar produktu lietotājiem, nosakot komunikācijas kanālus, valodu un vizuālo identitāti.
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejama programmnodrošinājuma un dažādu digitālo rīku izmantošanu sociālo tīklu satura veidošanā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, darbs ar datorprogrammām.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi