E-komercija ar Etsy

26.03.2024
un
27.03.2024
Tiešsaistē 13:00-16:00

Kursa apjoms:  8 akadēmiskās stundas (tiešsaistes mācības 8 ak. st.  individuāls darbs, izpildot mācību materiālus e-vidē, Moodle platformā)

Cena: 76 EUR, tai skaitā PVN

Uzņēmumiem piedāvājam individuāli pielāgotu mācību saturu un grafiku!

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Mācību materiāli un lekciju ieraksti būs pieejami Mācību centrs MP mācību vidē. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

Galvenās tēmas
Etsy veikala atvēršana.
Meklētājprogrammu optimizācija (SEO) veiksmīgai veikala darbībai.
Preču fotografēšana un video.
Etsy veikala mārketings un reklāmas izmantošana.
Citi praktiski ieteikumi Etsy veikala panākumu nodrošināšanai.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Rasa Spulle

Radošā uzņēmēja, rotkale, Etsy pārdevēja kopš 2008.gada, Etsy Latvijas komandas vadītāja, Etsy veikalu mentore un lektore.

Lasīt vairāk »

Visi komerckursi

Kursa apjoms:  8 akadēmiskās stundas (tiešsaistes mācības 8 ak. st. un ak. st. individuāls darbs, izpildot mācību materiālus e-vidē, Moodle platformā)

Cena: 76 EUR, tai skaitā PVN

Uzņēmumiem piedāvājam individuāli pielāgotu mācību saturu un grafiku!

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Mācību materiāli un lekciju ieraksti būs pieejami Mācību centrs MP mācību vidē. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs