Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem
Galvenās tēmas
1. Nauda un darījumi.
2. Personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi.
3. Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi.
4. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma.
5. Riski un apdrošināšana.
6. Fizisko personu maksātnespēja.
7. Kritiskā domāšana un informācijas izvērtēšana un pārbaude.
8. Informācijas pārbagātība mūsdienās. Informācijas iegūšana. Datu bāzes.
9. Viltus ziņas un to atpazīšana.
10. Drošība internetā un viedokļa izteikšana.
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi