Grāmatvedība pašnodarbinātajiem – Intensīvs 2 dienu seminārs (ar praktiskiem piemēriem un darbiem)

21.03.2024
un
22.03.2024
Tiešsaistē 13:00-16:00

Kursa apjoms:  8 akadēmiskās stundas (tiešsaistes mācības 8 ak. st.  individuāls darbs, izpildot mācību materiālus e-vidē, Moodle platformā)

Cena: 79.00 EUR, tai skaitā PVN

Uzņēmumiem piedāvājam individuāli pielāgotu mācību saturu un grafiku!

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Mācību materiāli un lekciju ieraksti būs pieejami Mācību centrs MP mācību vidē. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

Galvenās tēmas
1. VSAOI aprēķināšana.
2. IIN likmes.
3. Kādus izdevumus var norakstīt SDV?.
4. Saimnieciskā žurnāla aizpildīšana.
5. GADA IENĀKUMA DEKLERĀCIJAS aizpildīšana.
6. 2024 gada nodokļa izmaiņas SDV.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Maira Lāce

Profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā 17 gadu darba pieredzi. Strādāju kā ārpaklpojuma gramatvede, kur tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Strādājusi AS

Lasīt vairāk »

Visi komerckursi

Kursa apjoms:  8 akadēmiskās stundas (tiešsaistes mācības 8 ak. st. un ak. st. individuāls darbs, izpildot mācību materiālus e-vidē, Moodle platformā)

Cena: 79.00 EUR, tai skaitā PVN

Uzņēmumiem piedāvājam individuāli pielāgotu mācību saturu un grafiku!

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Mācību materiāli un lekciju ieraksti būs pieejami Mācību centrs MP mācību vidē. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs