Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai
Galvenās tēmas
1. Ekonomika un ekonomiskās sistēmas.
2. Uzņēmējdarbības uzsākšana.
3. Uzņēmuma organizatoriskā darbība.
4. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana.
5. Mārketinga informācijas veidi, klasifikācija un raksturojums.
6. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija.
7. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji.
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi