Jaunā vadītāja prasmes

Jaunais vadītājs
Galvenās tēmas
1. Vadītāja kompetences un līderības stili;
2. Stratēģiskās vadīšanas instrumenti un metodes;
3. Komunikācija pārmaiņu vadībā Kognitīvie, somātiskie un emocionālie procesi savstarpējā komunikācijā;
4. Grāmatvedība un finanses;
5. Uzņēmuma digitalizācija Mārketings, e-komercija;
Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. Programma ir virzīta uz vadītāju prasmju, iemaņu un apzinātības attīstību. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un dalībniekiem mācību procesu veidotu gan interesantu, gan lietderīgu, tiks piedāvāti tādi interaktīvi apmācību elementi, kā mini lekcijas, demonstrācijas, praktiski piemēri, sadarbība pāros, mazās grupās un grupu diskusijas. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un 2 forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi