Klientu apkalpošanas speciālists (960 st.)

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" tiek plānota augustā. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.
Klientu apkalpošanas speciālists
Apraksts

Izmaksas: 122 EUR jeb 10%, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, kopējā kursu cena: 1220 EUR.

Ilgums: 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Norises laiks: augusts – oktobris (darba dienu vakaros vai brīvdienās)

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas:

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un 2.līm.).
2. Organizācijas darbības pamatprocesi.
3. Biroja darba organizēšana (1.līmenis).
4. Dokumentēšana.
5. Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis).
6. Biroja darba organizēšana (2.līmenis).
7. Korporatīvā komunikācija.
8. Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana.
9. Klientu vajadzību izpēte.
10. Profesionālā saziņa svešvalodās.
11. Lietišķo tikšanos organizēšana.
12. Klientu apkalpošana.
13. Klientu apkalpošanas speciālista prakse.
14. Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi.
15. Grāmatvedības kārtošana.
16. Personas datu aizsardzība.
17. Prakse 240 ak.st.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš spēs informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.
Galvenās tēmas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un 2.līm.), organizācijas darbības pamatprocesi, biroja darba organizēšana (1.līmenis), dokumentēšana, dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis), biroja darba organizēšana (2.līmenis), korporatīvā komunikācija, produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana, klientu vajadzību izpēte, klientu vajadzību izpēte, lietišķo tikšanos organizēšana, klientu apkalpošana, klientu apkalpošanas speciālista prakse, inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, grāmatvedības kārtošana, personas datu aizsardzība.
Mācību metodes
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, e-mācības, portfolio veidošana, vizualizēšana u.c. Neklātienes apmācību organizēšanai tiks izmantoti testi, audio un video apmācību lekcijas un praktisko uzdevumu demonstrējumi un mācību materiāli prezentāciju un tekstu veidā digitālajā platformā www.moodle.magneticpro.lv . Katram apmācāmajam tiek piešķirta piekļuve materiāliem apmācību laikā, ar piekļuvi visiem materiāliem, testiem, kontroldarbiem un apmācību pasākumu kalendāram.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Pieteikšanās kursam

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tiek plānota augustā.  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.