Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, lūdzu, sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook, Instagram un Linkedin

Komandas darba vadīšanas ABC

Komandas darba vadīšanas ABC
Izglītības programmas apraksts

Maksājums: 150.00 EUR (t.sk. PVN 21%)
Ja vēlaties maksājumu dalīt, reģistrējoties norādiet to komentāru sadaļā

Ilgums: 160 akadēmiskās stundas, tai skaitā 64 akadēmiskās kontaktstundas Zoom platformā un 96 akadēmiskās stundas patstāvīgi (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Mācības norisināsies vienu reizi nedēļā darba dienu vakaros (18:00-21:10) vai brīvdienās (piesakoties var tikt piedāvāti dažādi grafiki), izmantojot Zoom platformu 

Programmas mērķi
Sniegt padziļinātas praktiskas zināšanas par komandas darbu, sadarbību komandā, komandas vadīšanu.
Galvenās tēmas
1. Savu vadības un organizatorisko prasmju novērtēšana.
2. Veiksmīgas komandas izveides priekšnoteikumi.
3. Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija.
4. Komandas darba organizēšanas principi.
5. Komunikācija un informācija komandā.
6. Vadības prasmes, to attīstīšana.
7. Sacensības gars komandā un tā ietekme uz komandas darbu.
8. Lēmumu klasifikācija un pieņemšanas veidi.
9. Informācijas saņemšanas un aprites veidi.
10. Sanāksmes organizēšana un vadīšana.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīga metožu klāsta izvēlas mācību metodi, kas ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, darbs ar datorprogrammām. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, iesniegt praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Pieteikšanās kursam

Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējoši speciālisti un nozares eksperti.

Atsauksmes

Dzīvē sanāca tā, ka mainīju darbu un nu es biju izmesta ārā no sava individuālā darba un iemesta par vadītāju 7 burvīgām dāmām, absolūti bez pieredzes darboties komandā un kur nu to vēl vadīt. Linku par mūžizglītības kursiem atsūtīja man bijusī kolēģe, un vienīgais no saraksta, kas tiešām labi iederējās saistībā ar manu tā brīža situāciju, bija šie – komandas ABC. Pēc nosaukuma sapratu, ka tas varētu būt kaut kāds pamats, lai vispār saprastu kā darboties ar komandu. No sākuma nodomāju, ka gan jau par tādu naudu neko diži daudz neuzzināšu, vēl jo vairāk, ES līdzfinansēti (pēc iepriekšējā darba zinu, cik kvalitatīvi viss notiek, ja projektu finansē ES), bet pieredze rāda, ka pat visneinteresantākajos semināros/kursos, ir vismaz 1-2 teikumi, kas noder. Tā kā nebija dārgi, par tik gariem kursiem, pieteicos.

Pēc pirmās nodarbības man bija mute vaļā. Ilgi nevarēju nomierināties, bija tāda pacilātības sajūta, tādas alkas pēc vēl vairāk.. un, protam, pārējās kursu dienās sekoja vēl vairāk, daudz vairāk. Īsumā varu noraksturot tur pasniegto tā: it kā stāsta par visiem zināmām lietām, it kā par situācijām, ko visticamāk katrs no mums ir piedzīvojis un tas nešķiet nekas jauns, bet… no pavisam cita skatu punkta, no neitrāla un racionāla skatu punkta. Un tas ir svarīgi, paskatīties uz visām tām ikdienišķajām situācijām, to risinājumiem no neitrāla skatu punkta. Tas ļauj pašam aizdomāties, ļauj pašam paanalizēt, kur bija problēma, ko būtu jāmaina, lai tas uzlabotos u.t.t. un otrkārt, iegūtā informācija ļauj vairāk izprast citu cilvēku rīcības, kas ir ļoti svarīgi komunikācijas veidošanā – saprast, kādēļ otrs dara tā un ne tā, kā Tev gribas. Tiešām, ļoti vērtīgi kursi tiem, kas vēlas pašizglītoties komunikācijas jomā. 🙂

Ilze Radoviča Spalviņa


Izvēlējos mācīties Komandas ABC, jo:

*man ir komanda, kuru vēlos vadīt gudri, nevis intuitīvi,

*ir liela vēlme nemitīgi apgūt ko jaunu,

*bija laiks sniegt sev restartu,

*un vēlme satikt līdzīgi domājošus.

Kas mani iedvesmoja mācību procesā:

*protams, pati Ilze Seisuma. Svarīgākais, kas var būt-vadīt nodarbības ar azartu un mirdzošām acīm. Un Ilze to ļoti labi prot. Visas nodarbības norit viegli, skaidri un dinamiski.

*lieliska grupa-ļoti dažādi, atvērti, darboties griboši un humora pilni.

Ieguvu šajā kursā  pārliecību, ka ar mani viss ir kārtībā, ka esmu uz pareizā ceļa, daudz jaunus instrumentus un jaunus draugus.

Kāpēc ieteiktu citiem:

*mācīties nekad nav par vēlu vai par daudz

*iespējams, ka atkārtosi sen aizmirstas patiesības, bet noteikti iegūsi arī jaunas

*šis būs interesants piedzīvojums

*būs viegli un jautri

Šie noteikti ir vislabāk iztērētie 36€!!!

Inese Freimane


Laiku pa laikam apmeklēju kādus kursus, apmācības…visu to kas kaut kādā veidā var paplašināt manu redzes loku un pieredzi…sasaucas ar manu darba jomu un vērtībām…

Fakts, ka nokļuvu tieši pie Ilzes bija sakritība…Nebiju par viņu dzirdējusi neko!

Ieguvu zaudēto cerību…ka ir iespējamas arī citas iespējas un citi ceļi lai sasniegtu savus mērķus…

Ilze ir Personība, Līdere, kuras enerģijai un starojumam gribas sekot kā ceļa zvaigznei…:)

Apmeklēt kursus Ilzes vadībā, tas ir ne tikai iegūt jaunas zināšanas, ne tikai pozitīvas emocijas…tā ir enerģiska transformācija, tas ir cits skatījums uz sevi un cilvēkiem līdzās…

Inga Švalbe


Strādājot vadītājas amatā izlēmu iziet kursus, lai tālāk attīstītos šajā virzienā. Man bija svarīgi iegūt jaunas iemaņas un uzzināt kas ir labs vadītājs.

Pats vērtīgākais šajā kursā ir personīga izaugsme. Lielākā daļa instrumentu, kurus dod Ilze ir piemērotā ne tikai darbā, bet arī dzīvē ar draugiem un tuviem cilvēkiem.

Tā nav tikai sausa teorija, tie bija daudz praktisko uzdevumu, un tādēļ noteikti daudz var iegūt no pasniedzējas ne tikai komandas vadīšanā, bet arī personīgajā attīstībā.

Jūlija Brice

Biežāk uzdotie jautājumi

Apmācības – nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai
planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo,
    profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Izglītības programmas cenas ir individuāli norādītas pie katras programmas, bet apmācāmajam ir jāmaksā tikai 10% no pilnas summas.

Nodarbības notiks noteiktā laikā pēc iepriekš izziņota grafika, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom (instrukcija par digitālās platformas lejupielādi un lietošanu tiks nodrošināta
slēdzot līgumu) veicot nodarbības ierakstu ar iespēju apmācāmajiem nodarbību noskatīties
vairākkārt.

Visu nodarbību materiāli – video, prezentācijas, testi, grupu un individuālie
praktiski darbi apmācāmajiem būs pieejami visu apmācības laiku līdz apmācības
noslēgumam mācību centra digitālajā platformā Moodle (www.moodle.magneticpro.lv),
kurai piekļuve tiek nodrošināta jebkurā laikā, katram dalībniekam izsniedzot viņa individuālo
piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Katrai tēmai būs paredzēts pašnovērtējuma tests, kas
palīdzēs apmācāmajam novērtēt savu zināšanu un izpratnes līmeni. Nodarbību laikā tiks
organizēta nodarbības materiāla apspriešana un uzdevumi nelielās diskusijas grupās, ar
iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem pasniedzēja atbildes Moodle sistēmā. Pēc
noteiktu tēmu apguves tiks organizēti testi vai patstāvīgie uzdevumi, kas apliecinās tēmu
teorijas apguvi un praktisko iemaņu iegūšanu. Apmācību digitālā platforma nodrošina
diskusijas starp apmācāmajiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām un nodrošina konsultācijas
tēmu apguvē.

Apmācāmajiem tiks organizēta savstarpējā saziņa un saziņa ar pasniedzēju
izmantojot mobilās aplikācijas, e-pastu un mācību centra apmācību digitālo platformu. Apmācāmu dalību nodarbībās fiksēs apmeklējumu tabulās, kas būs pieejamas pasniedzējiem
un apmācāmajiem Moodle sistēmā, lai varētu sekot savam nodarbību apmeklējumam un testu
un veikto patstāvīgo uzdevumu novērtējumam. Mācību procesā pasniedzējs var izmantot
papildus digitālos rīkus un bezmaksas programmnodrošinājumu, tādas kā – Google Doc,
Jamboard, Scrumler, Miro vai Cromacom, kas padarīs attālinātās mācības interaktīvākas un
palīdzēs labāk saprast un apgūt mācību vielu.

Par katra rīka lejupielādi un izmantošanu
apmācāmajiem tiks izsūtītas instrukcijas un atbalsts pa telefonu, ja rodas grūtības ar
programmnodrošinājuma lietošanu.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, slēdzot līgumu tiks iesniegts grafiks. Ja kādā kursā būs
vairākas grupas, apmācāmajam būs iespēja izvēlēties sev pieejamākās dienas, to varēs
redzēt pie reģistrācijas uz noteikto programmu. Katram apmācāmajam tiks izsūtīta vēstule, kur 
varēs pieteikties uz konkrētajām dienām.

Nodarbība ir jāatstrādā pieslēdzoties citas grupas nodarbībai par izlaisto tēmu. Nedrīkst izlaist vairāk kā 20% no visa nodarbību skaita.

Var, bet par otru kursu jāmaksā pilna kursa summa, jo ES projekts sedz tikai viena kursa izmaksas.

Ja iesāktās programmas tēmas ir saderīgas ar jauno izvēlēto programmu vai jaunā programma vēl tikai sāks apmācības – tas ir iespējams.

Katrā izglītības programmā ir paredzēts vai nu ieskaite vai noslēguma darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Pēc
sekmīgas pabeigšanas, kas ir ne mazāk kā 4 balles, tiek izsniegta apliecība par attiecīgā kursa
pabeigšanu.

Priekšrocības ir – iespēja mainīt darba profilu vai karjeras iespējas esošajā darbā. Iespēja
paplašināt savu redzesloku savā izvēlētajā tēmā, vai paaugstināt kvalifikāciju.

Bez priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nav dzirdējuši par interesējošo mācību programmu.
Ar priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri jau ir dzirdējuši par šo tēmu vai ir nepieciešamas padziļinātākas zināšanas interesējošajā mācību programmā.

Mācību programmas 160 st. ilgst 4 mēnešus.


Mācību programmas 960 st. ilgst 9 mēnešus.

Precīzu dienas grafiku iesniegsim līdz ar līguma parakstīšanu. Nodarbības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00. Viena nodarbība būs online lekcijas, otra patstāvīgais darbs vai ieraksta lekcijas noklausīšanās.

Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās mācību programmas dalības pārtraukšanas dienas. Ja iepriekš esat veiksmīgi pabeidzis mācības pieaugušo izglītības programmā, jums no šī gada ir iespēja mācīties otro reizi (iepriekš drīkstēja mācīties tikai vienreiz).

Visi attālināto mācību kursi