Komunikācijas prasmes veiksmīgai integrācijai darba tirgū

Komunikācijas prasmes veiksmīgai integrācijai darba tirgū
Galvenās tēmas
1. Darbs ar savām emocijām, dusmu kontrole, paškontrole.
2. Komunikācija - informācijas apmaiņas process, saskarsmes veidošana un procesa uzraudzība. Neverbālā komunikācija.
3. Barjeras un šķēršļi efektīvai komunikācija. Psiholoģiskās, sociālās un kultūras barjeras un to pārvarēšana.
4. Digitālās komunikācijas etiķete. Telefona saruna, prezentācija, sociālais tīkls.
Lekcijas, semināri, diskusijas, individuālie un grupu praktiskie darbi.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi