Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, lūdzu, sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook, Instagram un Linkedin

Korporatīvais stils, pamatprincipi un risinājumi dažādās vidēs

CorelDraw-Photoshop
Programmas mērķi
Galvenās tēmas
Vizuālās identitātes izveide
 • Korporatīvā stila vispārējie principi grafiskā redaktora izveidē
 • ILabie un sliktie piemēri, salīdzinājums
 • IKorporatīvā stila radīšana grafiskā dizaina programmās
 • IIepazīšanās ar dalībnieku vajadzībām, diskusija

 • CorelDrow izmantošana vizuālajā identitātē
 • Ievads. Korporatīvā stila vispārējie principi grafiskā redaktora izveidē
 • Labie un sliktie piemēri, salīdzinājums
 • Korporatīvā stila radīšana grafiskā dizaina programmās
 • Iepazīšanās ar dalībnieku vajadzībām, diskusija

 • Fontu un attēlu izveide vizuālajai identitātei
 • Izveidoto skiču izvērtējums un apspriešana; korekcijas, ieteikumi
 • Kā izmantot logotipu dažādās vidēs, soctīklos, drukā
 • Citi korporatīvā stila elementi grafiskajās dizaina programmās: krāsas, fonti, attēli
 • Uzdevums studentiem: sagatavot stila plānu

 • Photoshop izmantošana vizuālajā identitātē
 • Darbs ar vizuālajiem materiāliem grafiskās apstrādes programmās un tā nianses: foto manipulācijas un apstrāde
 • Vizuālo materiālu iegūšanas un izmantošanas veidi; darbs ar Photoshop
 • Kompozīcijas pamati, izmantojot grafiskā dizaina programmas
 • Noslēguma uzdevums: plāns par korporatīvā stila prezentāciju dažādās vidēs
 • Mācību metodes
  Izglītības programmas dokuments

  Valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

  Biežākie jautājumi

  Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

  Pieteikšanās kursam

  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

  Kursa pasniedzēji

  Kursu vada biznesā praktizējoši speciālisti un nozares eksperti.

  Roberts Blumbergs

  Mākslinieks ar 30 gadu pieredzi visu veidu grafiskajā dizainā; veidojis visdažādākos projektus no korporatīvā stila un žurnālu maketiem līdz konferenču noformējumam, ārtelpu objektiem un reklāmas

  Lasīt vairāk »
  Biežāk uzdotie jautājumi

  Apmācības – nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai
  planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo,
   profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

  Izglītības programmas cenas ir individuāli norādītas pie katras programmas, bet apmācāmajam ir jāmaksā tikai 10% no pilnas summas.

  Nodarbības notiks noteiktā laikā pēc iepriekš izziņota grafika, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom (instrukcija par digitālās platformas lejupielādi un lietošanu tiks nodrošināta
  slēdzot līgumu) veicot nodarbības ierakstu ar iespēju apmācāmajiem nodarbību noskatīties
  vairākkārt.

  Visu nodarbību materiāli – video, prezentācijas, testi, grupu un individuālie
  praktiski darbi apmācāmajiem būs pieejami visu apmācības laiku līdz apmācības
  noslēgumam mācību centra digitālajā platformā Moodle (www.moodle.magneticpro.lv),
  kurai piekļuve tiek nodrošināta jebkurā laikā, katram dalībniekam izsniedzot viņa individuālo
  piekļuves lietotājvārdu un paroli.

  Katrai tēmai būs paredzēts pašnovērtējuma tests, kas
  palīdzēs apmācāmajam novērtēt savu zināšanu un izpratnes līmeni. Nodarbību laikā tiks
  organizēta nodarbības materiāla apspriešana un uzdevumi nelielās diskusijas grupās, ar
  iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem pasniedzēja atbildes Moodle sistēmā. Pēc
  noteiktu tēmu apguves tiks organizēti testi vai patstāvīgie uzdevumi, kas apliecinās tēmu
  teorijas apguvi un praktisko iemaņu iegūšanu. Apmācību digitālā platforma nodrošina
  diskusijas starp apmācāmajiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām un nodrošina konsultācijas
  tēmu apguvē.

  Apmācāmajiem tiks organizēta savstarpējā saziņa un saziņa ar pasniedzēju
  izmantojot mobilās aplikācijas, e-pastu un mācību centra apmācību digitālo platformu. Apmācāmu dalību nodarbībās fiksēs apmeklējumu tabulās, kas būs pieejamas pasniedzējiem
  un apmācāmajiem Moodle sistēmā, lai varētu sekot savam nodarbību apmeklējumam un testu
  un veikto patstāvīgo uzdevumu novērtējumam. Mācību procesā pasniedzējs var izmantot
  papildus digitālos rīkus un bezmaksas programmnodrošinājumu, tādas kā – Google Doc,
  Jamboard, Scrumler, Miro vai Cromacom, kas padarīs attālinātās mācības interaktīvākas un
  palīdzēs labāk saprast un apgūt mācību vielu.

  Par katra rīka lejupielādi un izmantošanu
  apmācāmajiem tiks izsūtītas instrukcijas un atbalsts pa telefonu, ja rodas grūtības ar
  programmnodrošinājuma lietošanu.

  Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, slēdzot līgumu tiks iesniegts grafiks. Ja kādā kursā būs
  vairākas grupas, apmācāmajam būs iespēja izvēlēties sev pieejamākās dienas, to varēs
  redzēt pie reģistrācijas uz noteikto programmu. Katram apmācāmajam tiks izsūtīta vēstule, kur 
  varēs pieteikties uz konkrētajām dienām.

  Nodarbība ir jāatstrādā pieslēdzoties citas grupas nodarbībai par izlaisto tēmu. Nedrīkst izlaist vairāk kā 20% no visa nodarbību skaita.

  Var, bet par otru kursu jāmaksā pilna kursa summa, jo ES projekts sedz tikai viena kursa izmaksas.

  Ja iesāktās programmas tēmas ir saderīgas ar jauno izvēlēto programmu vai jaunā programma vēl tikai sāks apmācības – tas ir iespējams.

  Katrā izglītības programmā ir paredzēts vai nu ieskaite vai noslēguma darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Pēc
  sekmīgas pabeigšanas, kas ir ne mazāk kā 4 balles, tiek izsniegta apliecība par attiecīgā kursa
  pabeigšanu.

  Priekšrocības ir – iespēja mainīt darba profilu vai karjeras iespējas esošajā darbā. Iespēja
  paplašināt savu redzesloku savā izvēlētajā tēmā, vai paaugstināt kvalifikāciju.

  Bez priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nav dzirdējuši par interesējošo mācību programmu.
  Ar priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri jau ir dzirdējuši par šo tēmu vai ir nepieciešamas padziļinātākas zināšanas interesējošajā mācību programmā.

  Mācību programmas 160 st. ilgst 4 mēnešus.


  Mācību programmas 960 st. ilgst 9 mēnešus.

  Precīzu dienas grafiku iesniegsim līdz ar līguma parakstīšanu. Nodarbības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00. Viena nodarbība būs online lekcijas, otra patstāvīgais darbs vai ieraksta lekcijas noklausīšanās.

  Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās mācību programmas dalības pārtraukšanas dienas. Ja iepriekš esat veiksmīgi pabeidzis mācības pieaugušo izglītības programmā, jums no šī gada ir iespēja mācīties otro reizi (iepriekš drīkstēja mācīties tikai vienreiz).

  Visi attālināto mācību kursi